Egipt wizy i przepisy wyjazdowe

Między Polską a Egiptem obowiązuje ruch wizowy. Obywatel Polski może przed przyjazdem do Egiptu ubiegać się o wizę w egipskim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub otrzymać ją na lotnisku po opłaceniu 15 USD. Dotyczy to zarówno wiz tranzytowych, jak i pobytowych. Wizy turystyczne wystawiane są na pobyt 30-dniowy.

Warunkiem otrzymania wizy w związku z podjęciem nauki lub wizy z prawem do pracy, zwykle na rok pobytu, jest uprzednie uzyskanie zezwolenia władz miejscowych.

Paszport powinien mieć okres ważności przynajmniej o 3 miesiące dłuższy niż wiza. W razie uszkodzenia lub utraty paszportu należy zwrócić się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kairze o wydanie paszportu na powrót do kraju, a następnie wystąpić do lokalnego, egipskiego urzędu paszportowego o potwierdzenie wjazdu oraz wizę wyjazdową. Wiza ta jest ważna przez 7 dni.

Osoba, która chce przedłużyć swój pobyt, powinna zwrócić się w tej sprawie do miejscowego urzędu paszportowego. Możliwe jest uzyskanie przedłużenia ważności wizy na 90 dni.

PRZEPISY CELNE

Każdy podróżny przy wjeździe otrzymuje deklarację celną, którą powinien starannie wypełnić i zadbać o to, aby została podstemplowana przez celnika. Brak pieczątki na deklaracji celnej może spowodować kłopoty przy wyjeździe. Egipskie przepisy celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych przepisów europejskich. Przy wjeździe należy zgłosić np. kamerę filmową, aparat fotograficzny i inne przedmioty wartościowe przeznaczone do użytku własnego, aby uniknąć kłopotów podczas odprawy wyjazdowej.

Wywóz z Egiptu bez zgody władz celnych większych ilości towarów, np. subsydiowanych leków, grozić może konfiskatą, a także wysokimi grzywnami. Nie ma ograniczeń w wywozie dewiz, jednak w przypadku pobytu turystycznego ich wartość nie może przekraczać sumy podanej w deklaracji celnej. Ograniczenia dotyczą jedynie waluty miejscowej: wywieźć można do 1 tys. LE. Osobom indywidualnym, nie objętym specjalnymi umowami, nie przysługuje zwrot podatku VAT.

Źródło:www.msz.gov.pl

Placówki dyplomatyczne w Egipcie

Ambasada RP w Kairze:

5 El Aziz Osman Str., Zamalek, Cairo
Arab Republic of Egypt
tel. (0-0202) 736-74-56, 735-95-83
fax. (0-0202) 735-54-27
e-mail:sahafa@bolanda.org
strona internetowa:www.bolanda.org

Wydział Konsularny
tel. (0-0202) 735-54-16
fax. (0-0202) 735-27-18
e-mail:consul@bolanda.org

Wydział Ekonomiczno-Handlowy
8, Ahmed Nassim St., Dokki, Cairo
tel. (+20) 2 3379683, 2 3379687, 2 3379689
fax (+20) 2 7609353

Konsulat RP w Aleksandrii
Konsul Honorowy: Samy Aly el Rashidy (arabski, angielski)
25 Talaat Harb St., Alexandria
tel. (002-03) 487-04-07
fax. 486-95-17
e-mail:aeb@glbalnet.con.eg

Konsulat RP w Port Said
Konsul Honorowy: Said Aly
23 July˛/ Abu El Feda Str., Port Said P.O. Box 335, Code 42511
tel. (002-66) 32-48-79, 32-27-49
fax. 32-49-93
e-mail:dominion@dominion.com.eg

Ambasada Arabskiej Republiki Egiptu w Warszawie
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
tel. 617 69 73, 616 13 67
616 13 69
fax 617 90 58
e-mail:embassyofegypt@neostrada.pl

Wydział Handlowy
ul. Alzacka 3 C
03-972 Warszawa
tel. 616 13 68, fax 616 13 70
e-mail:office@egyptcomoff.org.pl

Wydział Kultury
al. Wyzwolenia 10 m. 171
00-570 Warszawa
tel. 629 13 21, 629 93 01
fax 621 31 02
e-mail:s.ghoneam@egyptculture.pl

Biuro Turystyczne Ambasady Egiptu
Al. Niepodległości 69
02-626 Warszawa
tel. 322 70 02; fax 322 76 55
e-mail:egipt.turystyka@wa.home.pl

Podobne wpisy