Turcja placówki dyplomatyczne, wizy, przepisy celne

0 Comments

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Od obywateli polskich wymagane są wizy uprawniające do wjazdu i pobytu na terenie Turcji. Wizę turystyczną można uzyskać przy wjeździe; koszt -15 USD (lub 10 EUR). Wiza ta uprawnia do pobytu przez okres 30 dni bez prawa wykonywania pracy i nie może być przedłużona. Taką samą wizę uzyskuje się na przejazd przez Turcję tranzytem. W przypadku przedłużenia pobytu na podstawie wizy turystycznej należy liczyć się przy wyjeździe z koniecznością wniesienia kary pieniężnej w wysokości zależnej od przedłużenia czasu pobytu, nie mniejszej jednak niż 100 USD, oraz zakazem ponownego wjazdu do Turcji przez okres równy okresowi nielegalnego pobytu na terenie Turcji. W skrajnych przypadkach, np. przedłużenia pobytu o parę miesięcy, możliwa jest również deportacja (na koszt osoby deportowanej) oraz zakaz wjazdu do Turcji na czas nieokreślony.

Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe to Turcji wynosi 6 miesięcy, przy czym zasada ta nie jest ściśle przestrzegana w przypadku turystów w grupach zorganizowanych (mających opłacone wcześniej świadczenia na czas pobytu i bilet powrotny na określony dzień). Paszport nie może wzbudzać podejrzeń co do jego autentyczności.

Od osób przyjeżdżających do Turcji w ramach grup zorganizowanych za pośrednictwem biur turystycznych nie wymaga się posiadania określonej sumy środków pieniężnych. Osoby przyjeżdżające indywidualnie mogą być poproszone o okazanie środków finansowych na czas pobytu, przy czym zależy to głównie od woli urzędnika.

PRZEPISY CELNE

Brak ograniczeń w przywozie środków płatniczych, przy czym większe sumy (powyżej 5000 USD) należy zgłosić przy wjeździe, by – jeśli nie zostaną wydane – nie było problemu z ich wywozem. Ilość przywożonych artykułów (ubrania, artykuły żywnościowe, sprzęt turystyczny itp.) nie może wskazywać na ich inne przeznaczenie niż do celów osobistych. Nie wolno wywozić z Turcji przedmiotów o charakterze zabytkowym, historycznym – nawet najmniejszych wręcz kawałków starych rzeźb, płaskorzeźb itp.

Źródło: www.msz.gov.pl

Turcja – placówki dyplomatyczne

Ambasada RP w Ankarze
Atatürk Bulvari 241
Kavaklidere PK 20, 06650 Ankara
tel. (00 90312) 4572 000, 4572 001, 467-56-19, 467-33-65
fax. 467 89 63
e-mail:polamb@superonline.com
strona www:www.polonya.org.tr

Wydział Konsularny
tel. 457 20 04, 467 78 24, adres j.w.

Konsulat Generalny RP w Istambule
Giz 2000 Plaza, Ayazaga Köyü Yolu No.7, Kat 5, Maslak Istanbul
tel. (00-90-212) 290 66 30, 290 66 31
fax. (00-90-212) 290-66-32
e-mail:polconsul@superonline.com
www:www.polonyakons.org.tr

Konsulat RP w Mersin
Konsul Honorowy: Jan Taşçci (turecki, angielski, niemiecki)
Ismet Inonu Bulvari uysal, apt.4 d.7., 33100 Mersin, Turkey
tel. (0.090324) 232 46 18, 233 39 10
fax. (324) 231-45-31

Ambasada Republiki Turcji w Warszawie
ul. Malczewskiego 32
02-622 Warszawa
tel. 646 43 21-22; fax 646 37 57
e-mail:turkemb@zigzag.pl

Wydział Konsularny
tel. 646 43 24

Biuro Attaché Obrony
tel. 646 40 10; fax 646 40 11
e-mail:turkem01@neostrada.pl

Biuro Radcy Kulturalnego
ul. Krakowskie Przedmieście 19/1,
03-928 Warszawa
tel. 826 62 88, 826 62 89
fax 826 62 86
e-mail:turkey-info@o2.pl
Internet:www.turcja.org.pl

Biuro Radcy Handlowego
tel. 646 14 08; fax 646 34 47
e-mail:trcomm@poczta.neostrada.pl